PASLAUGOS

Buhalterinė apskaita ūkiams

Ūkininkų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais

UAB, MB ir kitų įmonių formų buhalterinė apskaita

Fizinių asmenų buhalterinė apskaita ir konsultavimas mokesčių klausimais

Mes už Jus pasirūpinsime:

PVM deklaravimu

Darbuotojų užmokesčio skaičiavimu ir deklaravimu

Ilgalaikio turto apskaita ir deklaravimu

Atsargų skaičiavimu (nurašymais)

Savikainų skaičiavimu

Skolų suderinimu ir ataskaitomis

Inventorizacijos aprašymu

Grynųjų ir sąskaitose esančių pinigų apskaita

Statistikos ataskaitomis

Kitų dokumentų rengimu (darbo sutartys, panaudos sutartys ir pan.)

Balansu

Pelno nuostolio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Kitomis ataskaitomis

PASLAUGOS

Konsultacijos mokesčių klausimais

Konsultacijos verslo formų klausimais

UAB, MB ir kitų įmonių formų buhalterija

Ūkininkų buhalterija

Fizinių asmenų kita buhalterija

Mes už Jus pasirūpinsime:

PVM deklaravimu

Darbuotojų užmokesčio skaičiavimu ir deklaravimu

Ilgalaikio turto apskaita ir deklaravimu

Atsargų skaičiavimu (nurašymais)

Savikainų skaičiavimu

Skolų suderinimu ir ataskaitomis

Inventorizacijos aprašymu

Grynųjų ir sąskaitose esančių pinigų apskaita

Statistikos ataskaitomis

Kitų dokumentų rengimu (darbo sutartys, panaudos sutartys ir pan.)

Balansu

Pelno nuostolio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Kitomis ataskaitomis